Eerste jongeren activiteit 2022 groot succes !!

Binnenkort valt er een nieuwsbrief bij de bewoners van Skoatterwald in de bus. Hierin doen we een oproep om af en toe mee te helpen bij activiteiten in de wijk. Zo is er afgelopen zomer een Jongeren activiteit georganiseerd.
Wietske Hoekstra is jongerenwerker bij Caleidoscoop schreef voor ons onderstaand verslag.
Terugblik op vrijdag 8 juli 2022
Dit was een mooie middag met veel blije koppies. Maar niet alleen deze dag was leuk ook de voorbereiding op deze dag. Als jongerenwerker kreeg ik (Wietske Hoekstra) de vraag vanuit de wijkraad wat willen de jongeren in onze wijk en zouden ze ook wat willen organiseren? Kan jij ons daarbij helpen?
Met deze vraag ben ik in contact gekomen met een aantal jongens en zij waren erg enthousiast en vonden het leuk om dit samen met mij te gaan doen. We hebben een aantal ‘vergaderingen’ samen gehad om te praten over wat zouden we dan willen organiseren, wat kost zoiets en wie zou wat kunnen doen? Uiteindelijk kwam daar bubbel voetbal uit naar voren en hebben we dat georganiseerd samen. Er waren nog wel veel meer ideeën dan dat maar we moesten een keuze maken en ergens mee beginnen.
Voorbereiden hebben we dan ook samen gedaan en iedereen had een verantwoordelijkheid, bijv: het regelen van stroom of sta-tafel. Ook de dag zelf waren de jongens ‘vrijwilligers’ tijdens de activiteit en hadden ze een rol bijv. de wedstrijd fluiten of het bijhouden van de deelname lijst.
Ik heb de dag als zeer positief ervaren en heb genoten van de blije koppies en het enthousiasme. Maar ook het trots zijn op zichzelf dat ze dit mochten doen en ook gewoon gedaan hebben.
We hopen dat dit vervolg mag krijgen. We hebben een whatsapp groep aangemaakt. Mijn oproep voor nu is woon jij in Skoaterwald en zou jij het ook leuk vinden om wat te organiseren in jullie wijk? Het gaat om de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar. Neem dan contact op met mij en gaan we kijken wat er mogelijk is. Ideeën die die middag zijn geopperd zijn: karaoke, bingo, disco of een voetbalwedstrijd. Maar het allerliefst doen ze deze activiteit nog een keer opnieuw zo leuk was het.
Jongerenwerker: Wietske Hoekstra : 06-50929203
Als jongerenwerker ben ik voor alle jongeren in jullie wijk. Voor de leuke dingen maar ook als even niet helemaal lukt. Je mag altijd contact met mij opnemen of mij aanspreken als je me ziet lopen in de wijk.
Noot van de Wijkraad: er is een jaarlijks budget beschikbaar gesteld om een dergelijke activiteit te organiseren. Deelname voor de jeugd is kosteloos!