Enquête maximumsnelheid in de wijk

Geachte heer / mevrouw,

30 km/ uur in de wijk

Binnen woonwijken in Nederland geldt over het algemeen de maximumsnelheid van 30 km/ uur. Dit is een passende snelheid voor woongebieden en zorgt ervoor dat iedereen zich daar veilig door het verkeer kan bewegen. In mijn afstudeeronderzoek voor Antea Group wil ik (Lennard Koopal, Hogeschool Windesheim) achterhalen waarom verkeersdeelnemers zich wel of juist niet aan deze maximumsnelheid houden.

U mag het mij vertellen

U woont in een wijk waar de maximumsnelheid 30 km/ uur is. Dagelijks beweegt u zich door uw wijk. En juist daarom richt ik mij met mijn vragenlijst tot u. Ik ben namelijk benieuwd hoe u aankijkt tegen de maximumsnelheid. Om daar achter te komen vraag ik u 33 eenvoudige vragen te beantwoorden.

Drie minuten van uw tijd

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 3 minuten. Ik waardeer het enorm dat u mij wilt helpen. Allereerst omdat ik daarmee een uitspraak kan doen over wat er voor nodig is om de maximumsnelheid binnen uw woonwijk te laten naleven. En daarnaast omdat ik uw gemeente en wijkraad/ -vereniging hiermee gerichte aanbevelingen kan doen.

Inzicht bieden

De keuze ligt hierna bij uw gemeente en wijkraad/ -vereniging om daadwerkelijk iets met de aanbevelingen te gaan doen. Met mijn nieuwe inzichten draag ik sowieso mijn steentje bij aan de verkeersveiligheid in Nederland.

Bedankt!

Als blijk van dank verloot ik, onder alle inzendingen, 6 cadeaukaarten. Vergeet daarom niet om aan het einde van de enquête uw naam en e-mailadres achter te laten.

Mede namens mijn opdrachtgever Antea Group alvast bedankt voor uw deelname,

Lennard Koopal

Student Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit

Hogeschool Windesheim (Zwolle).

 

Link naar enquête:

https://www.survio.com/survey/d/Afstudeeronderzoek