Start uitvoer bouwkundige opname Langezwaag gasveld

Onderstaand bericht kregen wij van Vermilion:

 

Geachte besturen van plaatselijke belangen en wijkverenigingen,

 

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) is een energiebedrijf dat in Nederland aardgas wint uit kleine aardgasvoorkomens (gasvelden) op land. Vermilion is ook actief in uw regio. Vermilion produceert uit het Langezwaag gasveld conform het goedgekeurde winningsplan (dit is een vergunning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Dit wordt gewonnen vanaf de locatie Langezwaag aan Lang’Ein.

 

Op 20 juni 2018 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat goedkeuring gegeven op het geactualiseerde winningsplan Langezwaag. Volgens het definitieve instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname (nulmeting) aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom het Langezwaag gasveld uitvoeren.

 

Vermilion start met de uitvoer van de bouwkundige opname op 8 april 2019 en duurt enkele weken. Bewoners waarvan hun pand tot de representatieve selectie behoort, worden vandaag per brief geïnformeerd. Er is een kans dat hier één of meerdere woningen binnen uw dorpskern/wijk bij zitten. Wij willen u, als plaatselijk belang/wijkvereniging, graag op de hoogte brengen van dit project in uw omgeving.

 

Bouwkundige opname

De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door Thorbecke (www.thorbecke.nl), een gespecialiseerd ingenieursbureau. Bij een bouwkundige opname wordt door inspecteurs van Thorbecke de huidige bouwkundige staat van een pand vastgelegd voor zowel de buiten- als binnenkant. De bouwkundige opname is bedoeld als hulpmiddel om gedurende de verdere gaswinning, bij een vermoeden van mijnbouwschade door een aardbeving, het oorzakelijk verband tussen de gaswinning en de eventueel toekomstige gebouwschade te kunnen vaststellen. Van de geselecteerde referentiepanden wordt de bouwkundige staat in de beginsituatie en na een eventuele toekomstige beving vastgesteld. De kans op schade door gaswinning is heel erg klein en komt haast niet voor. De bouwkundige opname is dan ook bedoeld als preventief hulpmiddel.

 

Methode bouwkundige opname

Specialisten van Thorbecke brengen in beeld welke gebouwen er in het onderzoeksgebied rondom het gasveld staan. Hiertoe gebruiken zij openbare gegevens. Met een computermodel wordt de bebouwing, op basis van bouwjaar en het gebruikstype, ingedeeld in groepen en wordt een representatieve selectie gemaakt. In deze selectie wordt ook rekening gehouden met de afstand tot het gasveld en bijzonderheden in de ondergrond. De computer selecteert vooral de meer kwetsbare gebouwen. Uit de praktijk blijkt dat dit voornamelijk oude boerderijen en woningen zijn, gebouwd vóór 1940.

 

Er zijn voor ieder gebouw drie referentiegebouwen die een goede graadmeter vormen om te bepalen of schade een relatie heeft met gaswinning door Vermilion. Daarmee zijn alle gebouwen goed afgedekt, en is het niet nodig om los hiervan individuele woningen toe te voegen.

 

Telefonisch spreekuur

Van 22 maart tot en met 29 maart 2019 organiseren wij een telefonisch spreekuur voor bewoners om alle vragen m.b.t. deze bouwkundige opname zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Dit telefonisch spreekuur vindt plaats op werkdagen van 12.00 tot 13.00 uur via 0517 – 493 300. Daarnaast kunnen bewoners natuurlijk ook een e-mail sturen naar infonl@vermilionenergy.com.

 

Website

U kunt op onze website meer informatie vinden over de bouwkundige opname:

www.vermilionenergy.nl/onze-verantwoordelijkheid/bouwkundige-opname.cfm

 

ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Sybrich Wiersma

Jr. Public and Governmental Relations Representative

+31 (0)517 493 378

 

Vermilion Energy Netherlands B.V.

Zuidwalweg 2

8861 NV Harlingen

The Netherlands

+31 (0)517 493 333

www.vermilionenergy.nl