Informatieavond Ministerie Economische Zaken over winningsplan Langezwaag

Om iedereen goed te kunnen informeren over het winningsplan Langezwaag wordt door het ministerie van EZ in overleg met de gemeente Heerenveen een informatieavond georganiseerd.

Deze zal plaatsvinden op woensdag 29 november 2017 van 16.00 – 20.00 uur. De locatie van deze informatieavond zal zijn in het Abe Lenstra Stadion te Heerenveen. Naast Economische zaken zullen ook aanwezig zijn TNO en Vermilion.

Lees hier de stukken:

Op de website van gemeente Heerenveen is ook informatie beschikbaar.

U kunt de website vinden via de volgende link: https://www.heerenveen.nl/actueel/gaswinning-onder-heerenveen/