Inwonersbijeenkomst A32 omgeving Oranje Nassaulaan

Vorig jaar bent u op één of meer bijeenkomsten van het project Heerenveen beter bereikbaar geweest.
Graag informeren wij u op 9 mei over de verbetering van de wegen bij de Oranje Nassaulaan.  
 
Bewonerssuggesties onderzocht Tijdens de bijeenkomsten vorig jaar stelden bewoners vragen en deden ze suggesties op de voorgestelde plannen om de op- en afritten van de A32 te wijzigen. Deze suggesties zijn vervolgens nauwkeurig onderzocht. In vervolggesprekken met Plaatselijk Belang Oranjewoud bleek dat de omgeving zich niet in de voorstellen kon vinden.
 
Omdat we streven naar een plan dat rekenen kan op voldoende steun, zijn we opnieuw de alternatieven gaan onderzoeken. Inmiddels hebben wij de verschillende suggesties van bewoners nogmaals onderzocht op haalbaarheid. Twee opties zijn de afgelopen maanden in detail uitgewerkt en in verkeersmodellen berekend. Dit aanvullende onderzoek is nu afgerond.  
 
Presentatie resultaten In een reactienota worden deze uitkomsten beschreven. De reactienota is opgesteld door de samenwerkende partijen gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. Op 9 mei lichten we de reactienota op hoofdlijnen toe tijdens een presentatie. Ook presenteren we de plannen voor de inrichting van het gebied, zoals groenstroken en geluidwerende voorzieningen. Daarna bieden wij u de gelegenheid om vragen te stellen en kunt u toelichting krijgen van onze deskundigen. Graag benadrukken we dat met deze avond de fase is afgerond waarin we vragen en ideeën verzamelen. Nieuwe suggesties zijn nu niet meer mogelijk. Later dit jaar start de formele inspraak.
 
Datum: dinsdag 9 mei
Tijd: 19.00 – 22.00 uur
Waar: Abe Lenstrastadion, Friesland Zaal
Ingang: A Parkeren: P1
Aanmelden is noodzakelijk: via de button op de homepage van www.heerenveenbeterbereikbaar.nl.
We ontvangen uw aanmelding graag vóór 4 mei 12.00 uur.
 
Wilt u weten wat de uitkomsten van het aanvullende onderzoek zijn,
dan zien en spreken we u graag op 9 mei.