Inloopbijeenkomst Middenzone Oost

Voor het gebied ten oosten MFA de Spil is een plan opgesteld.
Wij informeren u hier graag over en bieden de mogelijkheid in te spreken.

Inloopbijeenkomst
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst over het uitwerkingsplan voor het gebied Middenzone Oost (zie bovenstaand kaartje).

De bijeenkomst vindt plaats op:
Datum
: donderdag 9 maart 2017
Tijd: van 17.00 – 20.00 uur
Locatie: MFA de Spil
(grote vergaderruimte – ingang Slingertouw)

Bestemmingsplan
Het plangebied heeft nu de bestemming ‘uit te werken woondoeleinden’. Daarin zijn de hoofdlijnen van de bouwmogelijkheden vastgelegd. In het uitwerkingsplan wordt voor de gronden een verkaveling vastgesteld en worden regels vastgelegd voor de maatvoering en situering van woningen, groen en water.

Ter Inzage
Het uitwerkingsplan ligt vanaf 2 maart 2017 vier weken ter inzage op het gemeentehuis, MFA de Spil en op www.heerenveen.nl (actueel/ter inzage).

Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met woensdag 29 maart 2017 worden gericht aan:
Burgemeester en Wethouders van Heerenveen
Postbus 15.000
8440 GA Heerenveen

of per email aan:
g.haanstra@heerenveen.nl

Ontwikkelaar
Het plangebied wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Rizoem uit Groningen.
Gegadigden worden in een vroeg stadium bij de planontwikkeling betrokken en hebben de mogelijkheid samen met de architect hun toekomstige woning woning vorm te geven.
Rizoem is aanwezig op de bijeenkomst en zal de eerste ideeën laten zien.

U ben van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *