Inspraak inrichtings- en beeldkwaliteitsplan Het Landgoed, aan de zuidzijde van de Regentesselaan

Voor de locatie Het Landgoed, aan de zuidzijde van de Regentesselaan in Skoatterwâld, is een (ontwerp) inrichtings- en beeldkwaliteitsplan gemaakt voor een invulling met elf vrijstaande woningen. De bebouwing past in het geldende bestemmingsplan Skoatterwâld 2e en 3e fase.

Voor Het Landgoed wordt uitgegaan van een hoogwaardige inrichting en architectuur. Het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan geeft instructies voor inrichting van de (openbare) ruimte en criteria voor de welstandbeoordeling van bouwplannen.

Burgemeester en wethouders geven inspraak op deze uitwerking van het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan.

Inzage

Het inrichtings- en beeldkwaliteitsplan kan met ingang van vrijdag 20 november 2020 tot en met donderdag 17 december 2020 (vier weken) worden ingezien, op de volgende plaatsen:

  • bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, tijdens openingsuren; In verband met het coronavirus is een bezoek aan het gemeentehuis alleen op afspraak mogelijk. Hiertoe kan telefonisch via 14 0513 een afspraak worden gemaakt.
  • heerenveen.nl, onder actueel / ter inzage.

Inspraak
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of per e-mail inspreken op de uitwerking van het beeldkwaliteitsplan.

  • Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders van Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA HEERENVEEN.
  • E-mails kunnen worden gezonden aan inspraak@heerenveen.nl, onder vermelding “Het Landgoed, Skoatterwâld”.