Nieuwbouw in Skoatterwâld : ‘De Singels’

De ontwikkeling van Skoatterwâld gaat snel en dus is het tijd voor een nieuwe uitbreiding. Er zijn plannen gemaakt voor een uitbreiding aan de noordoostzijde van de wijk. In dit gebied kunnen ongeveer 240 woningen worden gebouwd in verschillende segmenten. Het stedenbouwkundig plan voor de woongebieden Middenzone en Singels ligt ter inzage. In het stedenbouwkundig plan is ook een eerste schets voor de uitbreiding van het Museumpark Belvedère opgenomen.

Lees er alles over op deze site van de gemeente!

Voor de bewoners van Skoatterwâld zijn er drie digitale inloopmomenten gepland in de week van 12 april -16 april. Op de pagina www.heerenveen.nl/desingels kan je je daarvoor opgeven.

Ook is dit plan aangekondigd in deze nieuwsbrief die is verspreid in de wijk met daarin een update over alle (bouw)ontwikkelingen.