Realisatie van 3 bruggen in de wijk Skoatterwâld – met foto’s!

In opdracht van de gemeente Heerenveen start Roelofs medio maart 2018 met de realisatie van 3 bruggen
bij u in de wijk Skoatterwâld. De bruggen, die qua vormgeving en uitstraling gelijk worden aan de overige
bruggen in de wijk Skoatterwâld, worden gerealiseerd op de volgende locaties:

  • 1 autobrug in het verlengde van het Luytkemeer en verbindt het Luytkemeer met de kruising Anna
    Giezenweg / Tjeerd Stienstraweg,
  • 1 fiets- voetgangersbrug in het verlengde van het Luytkemeer en vormt een aansluiting op
    Rentmeester.
  • 1 fiets- voetgangersbrug verbindt het Schoterplein met de kruising v. Aerssenstraat / Rentmeester
    / Johan Willem Frisolaan.

Daarnaast worden er werkzaamheden verricht aan de watergangen nabij de bruggen.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bijlagen:
Informatiebrief bewoners
Overzicht bouwlocaties