Start inspraak nieuwbouwplan ‘de Treffe’

In de zomer van 2019 hebben veel bewoners van Skoatterwâld gestemd op verschillende plannen voor het gebied ‘de Eilanden’. Plan ‘de Treffe’ heeft gewonnen. Dit plan is nu verder uitgewerkt en er is een mogelijkheid tot inspraak.

Lees op deze 2 sites alle informatie hierover:

Wat is er veranderd ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp?
Het plan ziet er in hoofdlijn hetzelfde uit. De groen- en waterpartijen aan de kant van Yme Kuiperweg zijn iets aangepast zodat de strook goed kan worden onderhouden. Hier en daar is iets geschoven met bouwblokken, groen of water.

Ontmoetingsplek
Onderdeel van het plan ‘De Treffe’ was een ontmoetingsplek in de vorm van een buurtschuur. Het blijkt best lastig om een goede invulling van zo’n plek te vinden.
Het moet van meerwaarde zijn voor de nieuwe bewoners van ‘de Treffe’ en de wijk Skoatterwâld. De ontwikkelaar denkt samen met de gemeente en de wijkraad Skoatterwâld na over de invulling van een ontmoetingsplek.
Ideeën uit de wijk zijn van harte welkom!

U kunt deze mailen naar: c.neelis@heerenveen.nl en/of naar info@skoatterwald.nl

Het voorlopig ontwerp ligt met ingang van donderdag 13 mei 2020 tot en met woensdag 10 juni 2020 (vier weken) ter inzage op de volgende plaatsen:

  • bij de receptie van het gemeentehuis, Crackstraat 2 te Heerenveen, op afspraak tijdens openingsuren. Hiervoor kunt u bellen met nummer (0513) 617 617
  • op https://www.heerenveen.nl/detreffe