Nieuwe wijkagent voor Skoatterwâld

Oranjewoud heeft een nieuwe wijkagent. Peter van Harten houdt per 01/03/2017 toezicht op dit gebied en werkt eraan om deze wijk veilig en leefbaar te houden.

Even voorstellen:
Mijn naam is Peter van Harten.
Ik ben 48 jaar oud en vanaf 2000 werkzaam bij de Politie in Heerenveen.
Hier heb 17 jaar als politieagent op straat gewerkt.
Ik heb veel zin om te beginnen aan mijn taak als wijkagent.
Als wijkagent ben ik in de wijk te vinden. lk wil graag aanspreekbaar zijn voor de mensen, want zij weten als geen ander wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren van de politie.

De volgende dorpen en wijken vallen onder mijn gebied:
De Knipe, Oranjewoud, Skoatterwâld, Mildam en Katlijk

Buurtbewoners kunnen met structurele problemen en wijk gerelateerde vragen bij mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het team Heerenveen. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Als ik niet aanwezig ben, kunnen buurtbewoners een bericht voor mij achterlaten. Bel voor spoedgevallen met 112.

Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent.

Kijk op www.politie.nl
Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn buurt, vindt u alle informatie over uw wijk en de wijkagenten die in uw wijk actief zijn.