Ontwerp-bestemmingsplan voor de aansluiting A32 – K.R. Poststraat

Het ontwerp-bestemmingsplan voor de aansluiting A32 – K.R. Poststraat ligt vanaf donderdag 23 november 2017 voor iedereen ter inzage. Dit blijft zo voor een periode van zes weken. Tijdens deze periode kunt u zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Het ontwerp-bestemmingsplan maakt aanpassingen mogelijk van de aansluiting op de A32, ter hoogte van de K.R. Poststraat. Afgelopen juli gaf de gemeenteraad akkoord op het definitief ontwerp voor deze aanpassingen.

Meer info: http://heerenveenbeterbereikbaar.nl