Wegwerkzaamheden in De Knipe

De wegwerkzaamheden in De Knipe vorderen en daarom brengen we u vanuit KWS en de gemeente Heerenveen graag op de hoogte van de gebeurtenissen in de komende weken.

Tijdelijke wijziging busroute
Tussen 8 en 28 oktober komt er nieuw straatwerk bij it Slúske. Daardoor is er een stremming tussen Meyerweg en Trambaan. Hoewel het verkeer van Langezwaag via de Trambaan wel zijn weg kan vervolgen, kan de bus hier niet langs omdat het niet veilig is. Vandaar dat de in deze tijd niet over de Meyerweg rijdt.

Wat betekent dit voor u?
De bushaltes in De Knipe komen te vervallen. Er wordt een tijdelijke bushalte ingericht bij de kruising Het Meer-Veensluis. De bus rijdt in deze periode via de Zestienroeden naar en van Langezwaag.

Complete stremming
In de week van 22 tot en met 26 geldt er een complete stremming voor de Meyerweg vanaf Brongergea tot it Slúske. Want dan wordt daar het straatwerkmotief aangebracht in het asfalt. Tegelijkertijd zal ter hoogte van Café de Knyp nieuwe riolering worden aangebracht. Vanwege de Herfstvakantie is dit werk in deze week gepland.

Bereikbaarheid
Woont u aan de Hellingbaas of de Skipper? Via de Skipper kunt u de wijk verlagen. Vervolgens steekt u de kruising over naar it Slúske en kunt u uw weg vervolgen via Lang’ein.

Tussen 17.00 en 7.00 uur is de Meyerweg gewoon toegankelijk voor aanwonenden. Wilt u buiten deze tijden uw huis bereiken, dan kunt u uw auto parkeren via het werkvak en lopend verder.

Werkzaamheden Ds. Veenweg
Op vrijdag 12 oktober wordt de Ds. Veenweg voorzien van een deklaag. Deze dag worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

En zo komen we samen steeds een stukje verder in de aanpak van de weg en alles wat daarbij hoort. Dank voor uw begrip in deze tijd.