Werkzaamheden aan het groen in Skoatterwâld

Helaas zijn er in Skoatterwâld bomenziekten waardoor we een flink aantal bomen moeten kappen en vervangen door een andere soort. Op andere plekken groeien bomen niet goed of worden ze te groot en/of veroorzaken ze overlast.

In onderstaande nieuwsbrief staat beschreven wat de gemeente de komende maanden gaat doen.

Deze nieuwsbrief wordt ook nog met de papieren post verzonden naar alle bewoners.

Nieuwsbrief groen in Skoatterwâld