Twee-laags ZOAB bij A32 Heerenveen

Op de hoofdrijbanen van de A32 bij Heerenveen komt over een lengte van 730 meter twee-laags ZOAB. Langs de nieuwe oostelijke afrit ter hoogte van het centrum komt een geluidscherm.

De A32 gaat op de schop. Omwonenden vrezen voor geluidsoverlast. De Leeuwarder Courant schreef erover, de VVD stelde Kamervragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen.

Zij schrijft dat de geluidsplafonds niet worden overgeschreden. Maar door de wijziging van de ligging van de op- en afrit bij de aansluiting Heerenveen Centrum neemt het geluid wel toe.

“Hiervoor worden geluidsbeperkende maatregelen genomen”, reageert de minister op de Kamervragen.

Geluidsscherm

Ze vervolgt. “De maatregelen bestaan uit het aanbrengen van twee-laags ZOAB op beide hoofdrijbanen van de A32 over een lengte van 730 meter en de aanleg van een nieuw geluidsscherm langs de nieuwe oostelijke afrit ter hoogte van aansluiting Heerenveen-Centrum.”

Hoe hoog het geluidniveau langs een rijksweg mag zijn, hangt af van de locatie, legt de minister uit. “Aan weerszijden van de rijkswegen zijn hiervoor ongeveer 60.000 referentiepunten ingesteld. De referentiepunten liggen steeds op 50 meter afstand van de weg, op 4 meter hoogte en 100 meter uit elkaar. Voor ieder referentiepunt geldt een eigen geluidsproductieplafond, passend bij de situatie ter plekke.”

Rijkswaterstaat zorgt als wegbeheerder voor de naleving van de geluidsproductieplafonds. De ontwikkeling van de geluidsituatie wordt jaarlijks gemonitord. Indien een geluidsproductieplafond dreigt te worden overschreden, dan onderzoekt Rijkswaterstaat of maatregelen zoals stiller asfalt of geluidschermen doelmatig zijn.

De werkzaamheden aan de A32 starten in de tweede helft van 2019. Na afronding van deze werkzaamheden zullen de werkzaamheden bij de aansluiting Heerenveen plaatsvinden.

Bron: CoBouw.nl