Jaarvergadering Wijkraad Skoatterwâld 2019

Beste wijkbewoners,

Op woensdag 27 februari a.s. wordt er in de zaal Slingertouw / de Burcht de jaarvergadering gehouden.

Ieder jaar organiseert de wijkraad een openbare jaarvergadering voor alle wijkbewoners.

We kijken terug op het afgelopen jaar en we blikken vooruit naar alle ontwikkelingen die voor onze wijk van belang zijn.

En dit jaar hebben we een gastspreker! Ex-inbreker Evert Jansen geeft u dan een kijkje in de keuken van het inbrekersgilde. Hij vertelt waar woninginbrekers op letten en hoe u inbrekers een stap voor kunt zijn.

Aansluitend zal buurtbewoner Arjen Radewalt een korte presentatie geven over de Whatsapp buurtpreventie Noord Oost Skoatterwâld die hij heeft opgericht.

Agenda Jaarvergadering De Stichting Wijkraad Skoatterwâld
27 februari – inloop vanaf 19.00 uur – start 19:30 uur

De Spil, Schoterplein 29, Heerenveen

locatie Grote zaal Slingertouw/de Burcht

 1. Welkom en opening van de vergadering
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financieel verslag 2018 (wordt uitgereikt tijdens de vergadering)
  – Verslag kascommissie benoeming nieuwe leden kascommissie
 7. Plannen en aandachtspunten 2019:
  – Vaste activiteiten wijkruimte
  – Trimloop
  – Zomeravondwandelingen/wandeling door de wijk
  – Aandacht voor infrastructurele zaken: A32
  – Van der Valk
  – De Spil (spelen en ruimtegebrek)
  – Openbaar vervoer
  – Monk overleg (gaswinning)
  – Duurzaamheidsevent
  – Spelen in de wijk
  – Oprichting natuurijsbaancommissie
 8. Gastspreker: Ex-inbreker Evert Jansen en aansluitend: “Buurtpreventie Whatsapp groep” door Arjen Radewalt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting van de vergadering

Na afloop is er wat te drinken en kunnen we met elkaar napraten.

De stukken voor de vergadering zijn te vinden op www.skoatterwald.nl. De financiële stukken zijn ter vergadering beschikbaar.

We hopen u allemaal te zien,

We zien u graag op 27 februari om 19:00 uur !
Wijkraad Skoatterwâld

Bijlagen:

Agenda Jaarvergadering 27 februari 2019
Notulen vorige Jaarvergadering 7 februari 2018
Jaarverslag: Terugblik 2018 en vooruitblik activiteiten 2019