Jaarvergadering Wijkraad Skoatterwâld 2020

Beste wijkbewoners,

Op woensdag 11 maart a.s. wordt er in de zaal Slingertouw / de Burcht de jaarvergadering gehouden.

Ieder jaar organiseert de wijkraad een openbare jaarvergadering voor alle wijkbewoners.

We kijken terug op het afgelopen jaar en we blikken vooruit naar alle ontwikkelingen die voor onze wijk van belang zijn.

En dit jaar hebben we weer een gastspreker: Tjalling van der Goot!

Tjalling van der Goot is strafrecht advocaat bij Anker&Anker strafrechtadvocaten in Leeuwarden. Hij is betrokken bij verschillende grote en spraakmakende strafzaken, zoals Robert M. in de Amsterdamse zedenzaak, de‘blokkeerfriezen’, het mest silo drama in Makkinga en hij verdedigt een van de verdachten van de moord op Derk Wiersum. Hij komt vertellen over zijn werk als strafrechtadvocaat.

 

Agenda Jaarvergadering De Stichting Wijkraad Skoatterwâld
11 maart – inloop vanaf 19.00 uur – start 19:30 uur

De Spil, Schoterplein 29, Heerenveen

locatie Grote zaal Slingertouw/de Burcht

 1. Welkom en opening van de vergadering
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen 2019
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financieel verslag 2019 (wordt uitgereikt tijdens de vergadering)
  – Verslag kascommissie benoeming nieuwe leden kascommissie
 7. Peter Gerrits Gemeente Heerenveen: Toelichting op wijziging APV: groenstroken worden plantsoen
 8. Afscheid wijkraadslid Sandra Jakovljevic
 9. Plannen en aandachtspunten 2020:
  – Trimloop, jubileumloop 10 jaar Trimloop
  AED’s in de wijk
  – Spelen in de wijk
  – Overige zaken
 10. Rondvraag
 11. Sluiting van de vergadering
 12. Gastspreker Tjalling van der Goot

Na afloop is er wat te drinken en kunnen we met elkaar napraten.

De stukken voor de vergadering zijn te vinden op www.skoatterwald.nl. De financiële stukken zijn ter vergadering beschikbaar.

We hopen u allemaal te zien,

We zien u graag op 11 maart om 19:00 uur !

Wijkraad Skoatterwâld

Bijlagen:

Agenda Jaarvergadering 11 maart 2020
Notulen vorige Jaarvergadering 27 februari 2019
Jaarverslag: Terugblik 2019 en vooruitblik activiteiten 2020