Jaarvergadering Wijkraad Skoatterwâld 2021

Beste wijkbewoners,

Ieder jaar organiseert de wijkraad een openbare jaarvergadering voor alle wijkbewoners.

In verband met de corona maatregelen van de overheid kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten.

We hebben gekozen om verslag te doen via een Teams live event op dinsdag 13 april om 20:00 uur.

Tijdens dit live-event kijken terug op het afgelopen jaar en we blikken vooruit naar alle ontwikkelingen die voor onze wijk van belang zijn.

De voorzitter en de penningmeester zullen de sprekers zijn.

Tijdens de Q&A/rondvraag zijn ook Annie Stelma (wijkmanager gemeente Heerenveen) en Jaap van Veen (wethouder gemeente Heerenveen) bereid om vragen te beantwoorden.

 

Agenda Jaarvergadering De Stichting Wijkraad Skoatterwâld
dinsdag 13 april – inloop vanaf 19.45 uur – start 20:00 uur

Deelnemen via de link: https://skoatterwald.nl/jaarvergadering

De Teams applicatie is niet noodzakelijk: anoniem inloggen via webbrowser is mogelijk. Klik hier voor meer uitleg.

Stel je vragen in het Q&A venster!

 1. Welkom en opening van de vergadering
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen 2020
 5. Jaarverslag 2020
 6. Financieel verslag 2020
  – Verslag kascommissie benoeming nieuwe leden kascommissie
 7. Plannen en aandachtspunten 2020/2021:
  – Trimloop, jubileumloop 10 jaar Trimloop
  AED’s in de wijk
  WABP in de wijk
  – Spelen in de wijk
  – Overige zaken
 8. Q&A/Rondvraag:
  Vragen graag voor 10 april mailen naar info@skoatterwald.nl (graag aangeven of het een vraag is voor de wijkraad of de gemeente)
 9. Sluiting van de vergadering

De stukken voor de vergadering zijn te vinden op www.skoatterwald.nl. De financiële stukken zijn ten tijde van de vergadering beschikbaar.

We zien u graag digitaal op 13 april om 20:00 uur !

Hartelijke groet,

Wijkraad Skoatterwâld

Bijlagen:

Notulen vorige Jaarvergadering 11 maart 2020
Jaarverslag: Terugblik 2020 en vooruitblik activiteiten 2021
Update : Antwoorden op Q&A van de gemeente