Jaarvergadering Wijkraad Skoatterwâld 2022

Beste wijkbewoners,

Op donderdag 12 mei a.s. wordt er in de zaal Slingertouw / de Burcht de jaarvergadering gehouden.

Ieder jaar organiseert de wijkraad een openbare jaarvergadering voor alle wijkbewoners.

We kijken terug op het afgelopen jaar en we blikken vooruit naar alle ontwikkelingen die voor onze wijk van belang zijn.

Agenda Jaarvergadering De Stichting Wijkraad Skoatterwâld
12 mei 2022 – inloop vanaf 19.30 uur – start 20:00 uur

De Spil, Schoterplein 29, Heerenveen

locatie Grote zaal Slingertouw/de Burcht

  1. Welkom en opening van de vergadering
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Notulen 2020
  5. Jaarverslag 2021
  6. Financieel verslag 2021 (wordt uitgereikt tijdens de vergadering)
   – Verslag kascommissie benoeming nieuwe leden kascommissie
  7. Plannen en aandachtspunten 2022:
   – Univé Run Skoatterwâld, jubileumloop: dit jaar voor de 10de keer!
   AED training
   – Spelen, sporten en ontmoeten in de wijk : de Spil Zuid en Buurtschuur (de Treffe)
   – Jongeren Pot
   – Oproep bestuur en werkgroep leden
  8. Rondvraag
  9. Sluiting van de vergadering

Na afloop is er wat te drinken en kunnen we met elkaar napraten.

Heeft u vragen voor de wijkraad en/of gemeente graag z.s.m. sturen naar jaarvergadering@skoatterwald.nl (uiterlijk 8 mei).  

De stukken voor de vergadering zijn te vinden op www.skoatterwald.nl.

De financiële stukken zijn ter vergadering beschikbaar.

We hopen u allemaal te zien,

We zien u graag op 12 mei vanaf 19:30 uur !

Wijkraad Skoatterwâld

Bijlagen :

Agenda Jaarvergadering 12 mei 2022 & Jaarverslag Terugblik 2021 en vooruitblik activiteiten 2022
Notulen vorige Jaarvergadering 2021
Uitwerking Q&A sessie aangevuld met antwoorden van de gemeente 2021