Jaarvergadering Wijkraad Skoatterwâld 2023

Beste wijkbewoners,

Op dinsdag 9 mei a.s. wordt er in de theaterzaal Slingertouw / de Burcht de jaarvergadering gehouden.

Ieder jaar organiseert de wijkraad een openbare jaarvergadering voor alle wijkbewoners.

We kijken terug op het afgelopen jaar en we blikken vooruit naar alle ontwikkelingen die voor onze wijk van belang zijn.

Agenda Jaarvergadering De Stichting Wijkraad Skoatterwâld
9 mei 2022 – inloop vanaf 19.30 uur – start 20:00 uur

De Spil, Schoterplein 29, Heerenveen

Locatie Theater zaal Slingertouw/de Burcht

  1. Welkom en opening van de vergadering
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Notulen 2022
  5. Jaarverslag 2022
  6. Financieel verslag 2022 (wordt uitgereikt tijdens de vergadering)
   – Verslag kascommissie benoeming nieuwe leden kascommissie
  7. Plannen en aandachtspunten 2023:
   – Skoatterwâld run, jubileumloop: dit jaar voor de 10de keer!
   AED training
   – Spelen, sporten en ontmoeten in de wijk : de Spil Zuid en Buurtschuur (de Treffe)
   – Activiteiten voor jongeren
   – Oproep bestuur en werkgroep leden
  8. Rondvraag
  9. Sluiting van de vergadering

Na afloop is er wat te drinken en kunnen we met elkaar napraten.

De financiële stukken zijn ter vergadering beschikbaar.

We zien u graag op 9 mei vanaf 19:30 uur !

Wijkraad Skoatterwâld

Bijlagen :

Jaarverslag Wijkraad 2022
Notulen vorige Jaarvergadering 2022
Presentatie Jaarvergadering 2022