Jaarvergadering Wijkraad Skoatterwâld 2018

Beste wijkbewoners,

Op woensdag 7 februari a.s. wordt er in de zaal Slingertouw / de Burcht de jaarvergadering gehouden.

Ieder jaar organiseert de wijkraad een openbare jaarvergadering voor alle wijkbewoners.

We kijken terug op het afgelopen jaar en we blikken vooruit naar alle ontwikkelingen die voor onze wijk van belang zijn.

Agenda Jaarvergadering De Stichting Wijkraad Skoatterwâld
7 februari 19.30 uur

De Spil, Schoterplein 29, Heerenveen

locatie Grote zaal Slingertouw/de Burcht 

1. Welkom en opening van de vergadering
2. Voorstellen Wijkraadsleden
3. Vaststellen van de agenda
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Notulen 2017
6. Jaarverslag 2017
7. Financieel verslag 2017 (wordt uitgereikt tijdens de vergadering)
– Verslag kascommissie benoeming nieuwe leden
8. Website
9. Wijkagent
10. Plannen en aandachtspunten 2018:
– Vaste activiteiten wijkruimte
– Trimloop
– Zomeravondwandelingen/wandeling door de wijk
– Aandacht voor infrastructurele zaken: A32
– Van der Valk
– De Spil
– Openbaar vervoer
– Monk overleg (gaswinning)
– Speelplekcommissie
11. Inventarisatie en belangstelling projecten voor de wijk
12. Rondvraag
13. Sluiting

Na afloop is er wat te drinken en kunnen we met elkaar napraten.

De stukken voor de vergadering zijn te vinden op www.skoatterwald.nl. De financiële stukken zijn ter
vergadering beschikbaar.

We hopen u allemaal te zien,

We zien u graag op 7 februari om 19:30 uur !
Wijkraad Skoatterwâld

 

Bijlagen:

Agenda Jaarvergadering 7 februari 2018
Notulen vorige Jaarvergadering 9 februari 2017
Jaarverslag: Terugblik 2017 en vooruitblik activiteiten 2018