‘Liefst 88 procent wijkbewoners wil een supermarkt in Skoatterwâld’

Beste wijkbewoners,
Zoals velen van jullie al weten is een wijkbewoner op vrijdag 29 oktober een online enquête gestart met betrekking tot een supermarkt op de plek van voormalig Bos, Tuin en Dier. Wij als wijkraad steunen dit initiatief van harte en hebben de enquête daarom gedeeld op onze facebook pagina. Ook het plaatselijk belang van De Knipe heeft de enquête gedeeld op haar pagina. Afgelopen donderdag werd de eindstand opgemaakt. 88% van de 740 stemmers bleek voor, 10% is tegen en 2% onthoudt zich van een mening. Leuke alternatieven werden door de tegenstemmers aangedragen.


De roep om een supermarkt in de wijk is bij ons al jaren bekend. Het onderwerp komt ook regelmatig terug tijdens jaarvergaderingen en ook tijdens gesprekken tussen ons en de wethouder. Meestal horen we dan als antwoord op de vraag waarom er geen supermarkt komt, elke keer het argument dat er een vaststellingsovereenkomst is tussen De Hoge Dennen (eigenaar perceel Jumbo Molenplein) en de gemeente. De overeenkomst houdt in dat we tot 2027 geen supermarkt (groter dan 500 m2) in de wijk hoeven te verwachten aangezien dit tot een boete plus schadevergoeding zou leiden.

Met zo’n duidelijk signaal van de bewoners én met het maken en vaststellen van de nieuwe visie detailhandel en horeca voor de boeg is het nu tijd om actie te nemen en te reageren richting gemeente. Vandaag hebben wij daarom gereageerd richting de gemeente. In een brief met als bijlage de resultaten van de enquête vragen wij de gemeente de bewoners van Skoatterwâld serieus te nemen en ruimte te houden in de nieuwe visie detailhandel en horeca voor een mogelijkheid voor een volwaardige supermarkt in onze jonge groeiende wijk. Verder hebben we de gemeente gemeld dat we als wijk graag mee willen (blijven) denken over de mogelijkheden voor toekomstige primaire voorzieningen in de wijk.

Hierbij een link naar de door ons verstuurde brief plus bijlage met onze reactie aangaande de visie detailhandel en horeca. Reacties zijn uiteraard welkom. Als opmerking of via de mail naar info@skoatterwald.nl

Ingekomen stukken – Brief Wijkraad Skoatterwâld – Reactie zienswijze concept visie detailhandel en horeca

Zie ook dit LC-artikel