Nieuwe AED in gebruik genomen op de Anne Vondelinglaan dankzij sponsoractie

Bewoners en bedrijven sponsoren samen een AED-apparaat in “De Treffe” binnen Skoatterwâld.

Het begon allemaal vorig jaar met een initiatief van Lija Ooms. Tijdens een cursus reanimeren en AED gebruik leerde ze dat, overlevingskansen bij een hartstilstand stijgen wanneer er binnen 6 minuten een AED ter plekke operabel is.

Vertegenwoordiging vanuit Bouwbedrijf Lont, Univé en de Wijkraad

De Treffe is sinds april 2023 een nieuwe buurt binnen de wijk Skoatterwâld. Zonder AED en deels buiten de 6 minuten grens van reeds in de wijk aanwezige AED’s. Lija startte daarom een sponsoractie en mobiliseerde enkele medebewoners. Ze ging huis aan huis op eiland B en C en benaderde Lont Bouwbedrijf en Slokker Vastgoed. Vrijwel alle bewoners en de bouwers zegden enthousiast geldbedragen toe. Met de toezegging van het Univé Buurtfonds, aangevraagd door bewoner Dik Winius, kwam ook het laatste stukje van de financiering rond. Er werd een (binnen) stopcontact aangelegd door Hoekstra installatietechniek en de AED werd geplaatst door leverancier Defibrion op de buitenmuur (bij nummer 13) tussen eiland B en C.

De AED’s die reeds in de wijk aanwezig zijn, vallen onder het beheer van Stichting Wijkraad Skoatterwâld. De Wijkraad, ook enthousiast over het initiatief, deed zowel een toezegging voor een sponsoring als voor opname van de AED binnen de onderhoudsrondes van de overige AED’s. De bewoner Astrid Schoonhoven nam de praktische taken op zich en de Wijkraad deed het financiële deel.

Op woensdag 3 april j.l. was de opening waarbij de sponsoren hartelijk werden bedankt voor hun bijdrages.

 

 

 

 

 

 

De AED zal zichtbaar worden voor hulpverleningsdiensten en AED-apps waarbij gecertificeerde en aangemelde burgers worden opgeroepen in geval van nood. De AED-kast is enkel toegankelijk middels een pincode die tegelijkertijd met de oproep wordt doorgegeven aan de betreffende hulpverleners.

De Stichting Wijkraad Skoatterwâld organiseert dit jaar nog een cursus voor Reanimatie en AED gebruik voor belangstellenden in en uit de wijk. Daarnaast zal er een opfriscursus worden aangeboden voor certificaathouders.