Respect voor de wijk

Respect is tegenwoordig een veel gebruikt begrip.
Ieder mens wil respect voor zijn of haar manier van leven; ook in Skoatterwâld!

Als wijkraadvoorzitter probeer ik eraan mee te helpen dat iedereen in de wijk op een prettige manier kan wonen en leven. Onze website (www.skoatterwald.nl) is een hulpmiddel waar bewoners terecht kunnen met vragen maar ook hun ergernissen kunnen uiten. En dat wordt gelukkig ook gedaan.
Afgelopen weken kregen wij foto’s van de troep bij het afvalstation aan de Oranje Nassaulaan toegestuurd.

De inzenders van de foto’s zijn niet de enigen die zich ‘groen en geel’ ergeren aan het dumpen van afval! Dit geldt ook voor het afvalstation aan de Domela Nieuwenhuisweg.

De wijk Skoatterwâld is een prachtige wijk met water, groen en aardige mensen die hier graag wonen. Zij helpen met elkaar om de wijk leefbaar te houden. Of toch niet?!
Als je de wijk binnenrijdt als bewoner of zelfs als toerist richting museum Belvédère denk je al gauw: ‘Is dit een achterstandswijk?’ Kijk naar de foto’s! Dozen, vloerbedekking, allemaal rotzooi van mensen die geen € 5 willen uitgeven om het naar de Milieustraat van Omrin te brengen. Dit kan toch niet!

Door dit dumpen ontstaat er veel zwerfvuil dat ook in het water terechtkomt. Is dit respect hebben voor mens en omgeving? Iedereen heeft een afvalkalender van Omrin in de brievenbus gekregen. Lees deze dan eens. Hier staat heel duidelijk op dat Omrin op vaste dagen uw grofvuil wil komen ophalen. Het enige wat u hoeft te doen is even een telefoontje plegen of je postcode ingeven op de site van Omrin (www.omrin.nl) en het grofvuil wordt bij u thuis opgehaald. GRATIS. Op de vaste routedag voor grofvuil kunt u het op de stoep bij uw eigen huis neerleggen. U blij, de hele wijk blij! Neem uw verantwoordelijkheid en dump geen spullen in ONZE openbare ruimte!

En pakken we toch problemen aan doe dan ook wat aan het te hard rijden door de mooi lanen en het fout parkeren in de bermen en op de stoepen zelfs als er op de parkeerplaatsen nog ruimte is. Door het fout parkeren in de bermen maakt u de afwatering van de wegen kapot zodat er naar een hevige regenbui plassen blijven staan. Het water kan niet meer weg omdat er geen rioleringssysteem met putten in de weg aanwezig is. Met als gevolg dat ook uw woning na verloop van tijd waterschade kan oplopen. Dus met parkeren in de bermen brengt u na verloop van tijd uzelf schade toe.

En laten we er met z’n allen voor zorgen dat er geen overlast is van loslopende honden op plekken waar het officieel niet mag, en het oplossen van het probleem dat andermans katten altijd hun behoefte doen in jouw tuin.
Dus laten we elkaar respecteren en het afval dat niet bestemd is voor de textiel- papier- of glasbak daar ook niet dumpen. Vraag elkaar om hulp als je iets niet ver kunt vervoeren en spreek elkaar er op aan als je ziet dat iemand grofvuil bij de containers dumpt. Bel als je van je rommel af wilt gewoon met Omrin!

Ik wens u fijn wonen in onze mooie wijk,

Greet Pels
Voorzitter Wijkraad Skoatterwâld

Zooi

zooi
zooi zooi
zooi lllzooi

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *