Skoatterwâld hartveilig!

In onze nu hartveilige wijk Skoatterwâld hangen sinds deze week zes AED’s. Tot vorige week betrof dat er slechts één.
De AED’s zijn geplaatst aan

  • de zijkant van de gymzaal van De Spil aan de kant van de brievenbus,
  • bij de ingang van de Boekensteun 1 aan de Pfeifferstraat,
  • bij de kruising Aletta Jacobsweg/Domela Nieuwenhuisweg,
  • de kruising Domela Nieuwenhuisweg/Geert van der Zwaagweg,
  • de kruising Frederik Hendriklaan/Oranje Nassaulaan en
  • de kruising Minstreel/Stadhouderlaan.

Nadat de wijkraad er begin vorig jaar achter kwam dat er een AED in heel Skoatterwâld beschikbaar was, werd een projectgroep opgericht om dat aantal te vergroten. Nadat eerst een analyse van het aantal benodigde locaties was gemaakt, zijn vervolgens sponsoren gezocht, donaties uit de wijk ingezameld en werd een projectplan gemaakt.

De AED’s zelf zijn bekostigd door de wijkraad, die de kosten van een AED inclusief buitenkast voor haar rekening nam. Daarnaast doneerden het Rabo Coöperatiefonds en de TVM Foundation respectievelijk 6000 en 2000 euro. Ook kwamen er donaties van bedrijven uit de wijk en last bus not least kwam een groot bedrag aan donaties van jullie als bewoners zelf. Koninklijke Damstra Installatietechniek heeft belangeloos gezorgd voor een correcte installatie van de kasten.

De AED’s zijn ondertussen aangemeld bij HartslagNu. Als 112 wordt gebeld met de melding dat iemand een hartstilstand heeft gekregen, kunnen ze via het HartslagNu-systeem hulpverleners oproepen. Hierbij worden er mensen aangestuurd die gaan reanimeren en mensen die de AED gaan ophalen.

Hierbij roepen we bewoners op die kunnen en willen reanimeren zich aan te melden bij hartslagnu.nl en de bijbehorende app te downloaden. Vergeet daarbij vooral niet je thuisadres goed in te stellen en de tijden waarop je hulp kunt verlenen. Oriënteer je ook goed op waar de AED’s hangen zodat je bij een oproep de AED snel weet te vinden. De pincode van de betreffende kast wordt doorgegeven samen met de oproep.

De wijkraad zal zich gaan bezinnen of en hoe we cursussen op het gebied van reanimatie en het bedienen van een AED in de wijk kunnen regelen. Mocht u ons daarbij willen helpen, stuur dan (snel) een mailtje naar info@skoatterwald.nl

Op de foto: John Rensink (links) van de wijkraad Skoatterwâld en Robert Vloedgraven van Koninklijke Damstra Installatietechniek.