Succesvolle Jaarvergadering via Teams Live event

Dinsdagavond 13 april hebben wij via een Teams live event de Jaarvergadering van 2021 georganiseerd voor alle wijkbewoners. Via flyers, aankondiging op de socials en de website zijn de bewoners van Skoatterwald op de hoogte gesteld.

Belangrijk onderdeel was het stellen van vragen aan de wijkraad en de gemeente. Dit is veelvuldig gedaan via de mail en in het Q&A venster tijdens het live event.
Dit live event werd geheel corona-proof en vrijwel zonder technische mankementen verzorgd vanuit huis onder begeleiding van wijkraadslid Allard Nijdam.

De voorzitter Frans Bianchi opende de vergadering om 20.00 uur. Hij deed verslag van het afgelopen (corona)jaar. Ons jaarverslag is na te lezen op onze website. Nadat de penningmeester de uitleg gaf over het afgelopen boekjaar was het tijd voor de Q&A met de wethouder Jaap van Veen en de wijkmanager Annie Stelma.
Ruim een uur werden er op een prettige wijze allerlei vragen beantwoord over verschillende onderwerpen zoals het parkeren in de wijk, laadpalen, openbaar vervoer, de supermarkt, afvalcontainers, hondenpoep en de de werkzaamheden rondom de A32 en de impact daarvan voor de wijk.
We zullen van deze Q&A binnenkort verslag doen. De notulen van de vergadering zullen we ook beschikbaar stellen.

Op de piek hadden we rond de 60 kijkers. Ook na jaarvergadering was de stream nog een aantal dagen te bekijken. We willen graag de bewoners bedanken voor het kijken en voor het stellen van alle vragen en natuurlijk Jaap en Annie voor hun deelname.