Van der Valk

De gemeente is in gesprek met van der Valk over de mogelijkheid van een hotel-restaurant bij de ingang van onze wijk aan de Oranje Nassaulaan. 1 maart hebben de ondernemers van Heerenveen de mogelijkheid gehad om vragen te stellen aan burgemeester van der Zwan, hr Visscher (van der Valk concern) en hr van der Meulen (Decisio).

De gemeente wil nu in gesprek met de bewoners van omliggende wijken.

Wat vind jij van een eventuele van der Valk in onze wijk? Kom vanaf woensdag 29 maart naar het pop-up restaurant om je mening te geven. Daar hebben de bewoners de mogelijkheid in gesprek te gaan met de gemeente, een mening op een krijtbord te schrijven of een brief achter te laten.

De openingstijden vind je via onderstaande link:
https://www.heerenveen.nl/ontwikkeling/openingstijden-pop-up-restaurant/
Of mail de wijkraad (info@skoatterwald.nl): wij zullen alle mails bundelen en doorgeven aan de gemeente.

Decisio heeft een marktonderzoek gedaan met een vraag- en aanbod analyse. De volgende conclusies werden daarin getrokken:

 • Er is gekeken naar nationale ontwikkelingen en ontwikkelingen in de provincie Friesland.
 • Past in de trend van schaalvergroting: niet meer hotels maar bestaande hotels worden groter. Friese hotelmarkt niet zeer positief. Aanbod en bedden neemt af. Hier zit niet de winst. Het past wel in de trend van groei van 4-sterren hotels.
 • Locatie: snelweg en zichtlocatie is in principe goed maar versterkt niet de relatie met het centrum van Heerenveen.
 • Kwantitatieve ruimte is fragiel en beperkt: mogelijk extra/nieuwe vraag te verwachten van CH2018 en zakelijke toerisme (agri/zuivel).
 • Kwalitatieve marktruimte is wel aanwezig, gelet op huidig hotelaanbod. Met uitzondering van Tjaarda.

Levert het werk op? Of niet?

 • Nieuwe hotel levert bijna 100 banen (direct) en 19 banen (indirect) op aan werkgelegenheid.
 • Nieuwe werkgelegenheid, maar ook deels mogelijk verdringing/verschuiving. Dit is echter moeilijk aan te tonen.
 • In relatie tot twee van de drie hotels in Heerenveen (Hajé en Heidehof) lijkt verdringing niet aannemelijk: andere omvang, kwaliteit en aanbod van faciliteiten.
 • Voor Tjaarda mogelijk wel negatief effect: hotels opereren in dezelfde markt en fysiek dichtbij elkaar gelegen (wel andere type locaties).

Leiden aanvullende faciliteiten tot verdringing in markt?

 • Gaat om restaurant, zalen, zwembad, fitnessruimte en wellness.
 • Faciliteiten zijn onlosmakelijk onderdeel van hotelconcept; staan voor het belangrijkste deel ten dienste van hotelgasten.
 • Zwembad, fitness en wellness: niet verdringende werking.
 • Restaurant en zalen deels concurrerend met bestaande aanbod in de regio.

Is dit een passende ontwikkeling? Of niet?

 • Mogelijk nieuw hotel sluit goed aan bij beleid: gewenste kwaliteitsverbetering en differentiatie aanbod.
 • Structuurvisie: hotelontwikkeling wenselijk. Bij voorkeur versterkend aan relatie centrum – Sportstad. Beoogde locatie voldoet hier niet aan.
 • Niet passende ontwikkeling conform huidige bestemming.
 • Uitbreiding hotel met casino en/of bioscoop lijkt strijdig met Structuurvisie.

Openingstijden pop-up restaurant (pdf)
Ondernemers bezorgd over mogelijke komst Van der Valk (pdf)
Van der Valk wil hotel in Heerenveen bouwen (pdf)