WhatsApp buurtpreventie van start in Skoatterwâld!

Met de lancering van een speciale website op donderdag 26 november 2020 is WhatsApp buurtpreventie officieel van start gegaan in Skoatterwâld.

Het doel van buurtpreventie is om de veiligheid en de leefbaarheid in onze wijk te vergroten. Ruim 1800 huishoudens in de wijk krijgen deze of volgende week een brief met daarin een oproep om zich aan te melden voor WhatsApp buurtpreventie en er hangen er op een aantal locaties in de wijk spandoeken. Dit alles om aandacht te vragen voor buurtpreventie. De leerlingen van de groepen 8 van de OBS Het Slingertouw en CBS De Burcht hebben of krijgen nog uitleg over buurtpreventie en daarna brengen ze de brieven rond.

Uitrol in de gehele wijk

In enkele delen van Skoatterwâld waren al WhatsApp groepen actief. Op initiatief van de wijkraad Skoatterwâld werd een plan gemaakt om WhatsApp buurtpreventie in de gehele wijk uit te rollen en het beheer daarvan goed te regelen. Een belangrijk onderdeel van de uitrol is een speciale website wabp.skoatterwald.nl. Als wijkbewoner kun je je er eenvoudig aanmelden. Uiteraard is rekening gehouden met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bewoners die al meededen hebben/krijgen via de buurtpreventieapp al separaat een bericht gekregen over hoe zij zich opnieuw kunnen registreren in verband met AVG.

https://wabp.skoatterwald.nl

Daarnaast is op de website nadere informatie te vinden over buurtpreventie. Tenslotte speelt de website een belangrijke rol in het beheer van de WhatsApp groepen in onze wijk. Bij de invoering van buurtpreventie werkt de wijkraad samen met de politie en de gemeente Heerenveen. Ook is er nauw contact met andere wijken in Heerenveen waar al buurtpreventie is ingevoerd.

Verdachte situaties

Bij buurtpreventie wordt gebruik gemaakt van de applicatie WhatsApp op de mobiele telefoon. Alle wijkbewoners vanaf 18 jaar kunnen eraan deelnemen. In speciale daarvoor gemaakte WhatsApp groepen kunnen wijkbewoners elkaar snel en eenvoudig attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Ondertussen kan de politie via 112 worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. Op deze laagdrempelige en eenvoudige manier kunnen deelnemers een bijdrage leveren aan een veilig en leefbaar Skoatterwâld.